Zoek in onze veelgestelde vragen

Zoekresultaten

Wat is het verschil tussen antikraak en tijdelijk huren?
Gapph verzorgt antikraakcontracten, tijdelijke huurcontracten en tijdelijke huurcontracten op basis van de Leegstandwet. Hier zitten een klein verschil in. Tijdelijke huurcontracten hebben altijd een definitieve einddatum die maximaal twee jaar in de toekomst kan liggen bij zelfstandige woonruimtes. De Eerste en Tweede kamer hebben afgesproken dat deze vorm komt te vervallen. Het is nog niet duidelijk wanneer dit is. Bij tijdelijke huurcontracten op basis van de Leegstandwet garanderen we een huurperiode van 6 maanden. Deze vorm van tijdelijke verhuur gebeurt vaak bij woonruimte die gesloopt of gerenoveerd gaat worden. Dit is de meest voorkomende vorm van tijdelijke bewoning bij Gapph. In tegenstelling tot antikraak bewoning, waarvoor geen minimumtermijn bestaat, is dat bij tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet wel het geval. Deze wet bepaalt namelijk dat de minimumtermijn voor tijdelijke verhuur 6 maanden moet zijn, en in totaal niet langer mag duren dan 7 jaar. Bovendien is een gemeentelijke vergunning vereist. Bij antikraakcontracten kunnen we je slechts een woongarantie van één maand geven. Soms wonen bewoners enkele maanden voor ons. Maar soms ook enkele jaren. Daar kunnen we van te voren niets over zeggen.
Met hoeveel personen mag ik hier wonen?
Voor antikraakkamers geldt dat er een persoon per kamer kan worden geplaatst. Ben je dus als stelletje op zoek, dan dienen jullie beiden een antikraakkamer te gaan bewonen (twee kamers dus). Bij veel tijdelijke huurwoningen plaatsen we juist twee personen, tenzij anders aangegeven is. We verwijzen naar de voorwaarden van de specifieke woning om hier duidelijkheid over te krijgen.
Wat zijn de kosten van antikraak?
Gapph geeft de door haar beheerde panden tijdelijk in bruikleen aan haar huiswachten. Voor de woonruimte wordt geen huur betaald. De tijdelijke gebruikers betalen wel een bedrag aan servicekosten, een bedrag dat beduidend lager ligt dan de marktconforme huurprijs. Voor meer informatie over de maandtarieven kun je ons mailen of contact opnemen via Facebook. Er moet dan wel bekend zijn om welke woonruimte of werkruimte het gaat.
Hoe lang duurt tijdelijke bewoning?

Wonen voor Gapph varieert van een maand tot enkele jaren, maar is altijd van tijdelijke aard. Hoe lang je ergens kunt verblijven is vooraf nooit bekend. De minimale garantie die we kunnen geven is 4 weken bij antikraak en 6 maanden bij tijdelijke huur. Als het pand aan de eigenaar wederopgeleverd moet worden, krijgen de bewonende huiswachten een opzegging en moeten zij de accommodatie bezemschoon en volledig ontruimd opleveren binnen de gestelde termijnen.

In de meeste gevallen is dit vier weken. Als de huiswacht zich aan de gemaakte afspraken heeft gehouden, probeert Gapph vervangende woonruimte aan te bieden. Hiervoor bestaan echter geen garanties.

Welke documenten hebben jullie nodig?
De benodigde documenten staan op deze documentenpagina. Let op: er zit verschil tussen antikraak en tijdelijke huur. Bij tijdelijke huur hebben we een Inkomensverklaring nodig van de Belastingdienst.
Ik krijg een bijstandsuitkering van gemeente X. Kan ik in Y gaan wonen?
Als je een bijstandsuitkering van een gemeente ontvangt, kunnen we je enkel in die gemeente aan een tijdelijke huur- of antikraakwoning helpen. Voorbeeld: Krijg je een uitkering van de gemeente Den Haag, dan kunnen we je alleen in de gemeente Den Haag aan een woning helpen (mits we daar een woning beschikbaar hebben).
Hoeveel mag ik maximaal verdienen?

Voor antikraakruimtes is er geen bovengrens. Al verdien je 100.000 euro per jaar dan mag je nog antikraak wonen. Voor tijdelijke huurwoningen gelden over het algemeen wel limieten en die worden jaarlijks bijgesteld. Voor het jaar 2023 gelden er twee inkomensgrenzen.

Eenpersoonshuishoudens mogen maximaal € 44035,- verdienen;

Meerpersoonshuishoudens mogen een inkomen van maximaal € 48.625,- verdienen

Bij de voorwaarden van de woningen is te vinden of deze grens van toepassing is.

Mag ik met mijn kind(eren) bij jullie wonen?
Minderjarige inwonende kinderen zijn in onze ruimtes niet toegestaan. Al onze woonruimtes zijn tijdelijk en dus is je contract, of het nu om antikraak gaat of om tijdelijke huur, ook altijd eindig. Dat zou betekenen dat op het einde van het contract we kinderen op straat moeten zetten en dat willen we niet. Uiteraard mag je kindje wel een keertje komen logeren bij je, maar wonen mag dus niet.
Mag ik samenwonen?
In kamers plaatsen we altijd maar een persoon. Voor onze antikraak en tijdelijke huurwoningen of -appartementen hebben we juist een voorkeur voor stelletjes. Waarom? Als er twee mensen wonen is de kans groter dat er iemand thuis is en het pand kan bewaken. Bovendien lenen veel ruimtes zich voor meer dan een persoon. Je kunt als je reageert op een woning ook aangeven dat je wilt samenwonen. Let op: we hebben van jullie beiden wel een bestaand account en bijbehorende documenten nodig als jullie allebei voor ons antikraak willen wonen.
Ik wil mijn huur- of bruikleencontract opzeggen
Dat mag gewoon per e-mail.

Hou er wel rekening mee dat je bij tijdelijke huur minimaal zes maanden voor ons woont. Eerder opzeggen kan wel, maar je betaalt dan door totdat de zes maanden volledig zijn en zult ook echt moeten blijven wonen tot de eerste datum van opzegging.

LET OP:
De opzegtermijn bij antikraak of bruikleen is 4 weken.
De opzegtermijn bij tijdelijke huur is 1 maand.

Dat lijkt bijna hetzelfde, maar is het dus niet!

Moet ik borg betalen voor een ruimte?

Jazeker. Als je voor ons komt wonen of werken vragen we altijd borg. De hoogte van de borg is afhankelijk van de ruimte. De hoogte van de borg is minimaal € 320 of in elk geval een maand huur.
Voorbeeld 1 : Is de tijdelijk huur van een ruimte € 475,- per maand, dan betaal je eenmalig € 475,- als borg. Voorbeeld 2 : Ga je antikraak wonen en betaal je per maand € 140 aan kosten? Dan betaal je als borg € 320,-.

Bovenstaande voorbeelden dienen slechts als voorbeeld. De bedragen kunnen bij jouw woning- of werkruimte anders zijn. Vraag dus altijd na als je voor ons gaat wonen hoe hoog de borg is voor jouw ruimte.

Kan ik me inschrijven op het adres waar ik ga wonen?

Als je antikraak gaat wonen of je gaat tijdelijk huren via Gapph dan dien je jezelf altijd op dat adres ook aan te melden bij de gemeente. De gemeente past je adres daarna aan in de Basisregistratie Personen (BRP). Een verhuizing kun je soms ook digitaal doorgeven, je hebt hiervoor je DigiD nodig.

Je moet de verhuizing doorgeven binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen nadat je adres verandert. De datum die je op de aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van verhuizing.

Geef je de verhuizing pas ná vijf dagen door? Dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd. Gemeenten mogen een boete geven van maximaal € 325 als je belangrijke wijzigingen niet op tijd doorgeeft.

Ofwel: altijd direct aanmelden bij de gemeente!

Kies een onderwerp

Veelgestelde vragen